Folkerettspartiet Høyre

Vi håper at Høyres toppkandidat i Vest-Agder, Ingunn Foss, tar opp ballen etter Gitmark. Som sykepleier er hun smertelig klar over hvilke katastrofale humanitære konsekvenser bruk av atomvåpen fører med seg.