• Importbedrifter må nå kjøpe varer dyrere fra utlandet enn for noen måneder siden, og mange av dem har fått seg et valutasjokk, skriver artikkelforfatteren. Bildet viser lossing på havna i Kristiansand. FOTO: Vegard Damsgaard

Bedrifter bør unngå valutasmell

Deler av næringslivet på Sørlandet spiller valutarulett. Tapene kan få store konsekvenser.