• alkohol2 (scanpix).jpg FOTO: SCANPIX

Passiv drikking

Vi vet at over 40 prosent av korttidssykefraværet skyldes ansattes bruk av alkohol på fritiden.