• Innsenderen har ikke, selv etter sine 15 år med arbeid innen traffikkfaget, kjennskap til noen alvorlige ulykker mellom moped og tyngre kjøretøy på europavei, ei heller at mopeder i 45 km/t har blitt "blåst" av veien. FOTO: ARKIV

Mopeder i trafikken

Det har den siste tiden vært flere meningsutvekslinger i media om mopeder som er typegodkjent med maks hastighet 45 km/t.