• Returkraft bidrar til å dekke samfunnets behov for å håndtere restavfall på en miljø- og ressursmessig god måte, nærmest mulig der avfallet oppstår, skriver artikkelforfatterne. FOTO: ARKIV

Forslag til ny avfallsforskrift

Det er svært skuffende at Miljødirektoratet undergraver kommunenes viktige rolle i forhold til å sikre nødvendige behandlingsanlegg for avfall i Norge.