Judas og de 30 sølvpengene

Hvem tror at økte bompengeavgifter gir miljøgevinst?