Farlig fotgjengerovergang

Må det virkelig en ulykke til før det blir tatt affære?