Palestina og Israel

Jeg sliter med å stille meg bak en kirke som tier når den bør tale.