Tesla-suksessen

For mer enn 10 år siden innførte Venstres samferdselsminister Torild Skogsholm fordeler for nullutslippsbiler som har plassert Norge helt i verdenstoppen. Ingen andre land er i nærheten av å ha en så stor andel av elbiler som oss!