Ikke glem de psykisk syke

Sørlandet sykehus har foreslått en dramatisk reduksjon av døgnplasser i sin Utviklingsplan 2030, der samtlige 85 sengeplasser i landsdelens fire distrikts psykiatriske senter foreslås nedlagt – og at psykisk syke heretter skal behandles hjemme.