IOC og vi

Hva gjør IOC den dagen det ikke er søkerland?