• Mens alle kommunene i Akershus har oppfylt det nasjonale målet om å kontrollere minst fem prosent av arbeidsgiverne var det 10 av 15 kommuner i Vest-Agder som klarte det. FOTO: NTB Scanpix

For stor forskjell i oppdagelsesrisiko

Arbeidsgiverkontrollene er viktige for å sikre at de opplysningene som innrapporteres om lønn og ansattforhold er riktige, slik at de ferdigutfylte selvangivelsene blir korrekte.