• Norsk prosessindustri har over tid klart å redusere utslippene av klimagasser med 40 %, samtidig som produksjonen har økt. Denne effektiviseringen sammen med tilgang på fornybar energi kan gjøre prosessindustrien på Agder til en vinner i det globale, grønne skiftet, skriver artikkelforfatteren. På bildet: Glencore Nikkelverk i Kristiansand FOTO: Kjartan Bjelland

Klimaavtalen - en mulighet for Agder

Gjennom avtalen i Paris er 200 land nå enige om et bærekraftig globalt klimamål. Den globale oppvarmingen skal reduseres ned mot 1,5 grader.