Kommunist-Høgre

Kommunist-Høgre i regjeringa vil selje det staten eig i Entra og sju andre selskap. Grunnen skal vere at det er ikkje naturleg at staten eig så mykje i Noreg.