Et forklaringsproblem

Odd Salvesen fra Pensjonistpartiet vil forståelig ha fokus vekk fra Pensjonistpartiets stemmegivning i budsjettsamarbeidet med flertallskoalisjonen, Høyre, KrF og Frp som har medført at eldre i Kristiansand blant annet har fått: