• Mer kjernetid til lærerne vil gjøre læreryrket mer attraktivt, skriver Grande og Sandvand. FOTO: Kjartan Bjelland

Skole og klima er viktigst

Det siste året har Venstre fått gjennomslag for økt videreutdanning av lærere og et stort løft for jernbane, naturvern og klima.