NAV svikter brukerne

Riksrevisjonen har på nytt nylig undersøkt NAV