• Mike - lørkom 02.08.14 Valerie Kubens.jpg

Skyggelegger Sørlandet byen?

Kristiansandsregionen er Norges 7. mest attraktive og vekstkraftige område. Men det går nedover.