Regjeringen styrker trafikksikkerheten

For å bedre trafikksikkerheten på norske veier har FrP-H regjeringen satset betydelig på bedre kontroll med tungbiltrafikken.