• Ved Sleipner-plattformen i Nordsjøen er det blitt lagret store mengder CO2 i grunnen. FOTO: ARKIV

Et kappløp mot tiden

Skal verden lykkes med å ta i bruk teknologier for fangst og lagring av CO2, må landene og fagmiljøene utveksle erfaringer og lære av hverandre. Dette er et kappløp mot tiden, og ingen konkurranse mellom enkeltland.