Mer enn musikk, teater og billedkunst

Kvartal 5 huser mange kulturaktivister.