Når skyting pågår

Det gir grunn til mange refleksjoner at vi har kommet dit at skoler må utarbeide denne type beredskapsplaner. Men det er ingen vei utenom.