Hatet mot kvinner

Dette hatet mot kvinner, hva handler det om?