Navn, ære og besvær

All den tid Gabriel Scott har fått selve Kilden oppkalt etter seg, og mange later til å kunne enes om Camilla Collett, synes vi også det er et forslag som bør vedtas i bystyret onsdag.