• Vi lever i en verden der den skjeve fordelingen er vår største utfordring, og at slike skatteparadiser ikke bidrar til en jevnere fordeling av ressursene, skriver artikkelforfatteren. Bildet er fra slummen i Nairobi, Kenya. FOTO: ILLUSTRASJONSFOTO: Kjartan Bjelland

Tilsvar til Andresen

I leserinnlegget «Spørsmål til Strømmestiftelsen», som stod på trykk i Fædrelandsvennen 25. juni, ble det stilt to spørsmål av Øyvind Andresen direkte til meg som generalsekretær i Strømmestiftelsen.