Tigging kan ikke være levevei

Jostein Kurdøl har overhodet ikke fattet mitt innlegg som omhandlet Sørlandsparken kontra Kvadraturen.