Pensjonistpartiet og betalingssatser

Pensjonistpartiet har beviselig stemt for eiendomsskatt og økte betalingssatser.