Det lettvinte Sørland

Er det ikke lov å tenke prinsipielt i Kristiansand lenger?