Stå på, Tove Welle Haugland!

Det er viktig at du står på dine meninger om ekteskap mellom mann og kvinne, og at barn har rett til en mor og far.