Kan private bidra?

Kulturskolen i Kristiansand har utfordringer i forhold til lokaliteter, og mellom 200 og 300 barn står i kø for å komme inn på skolen.