• Kulturdebattanter: Christian Tybring-Gjedde sendte et brev til kulturminister Hadia Tajik og startet en stor og omfattende debatt om hva som er norsk kultur. Om det finnes noe genuint norsk? Og om det er verd å verne? FOTO: Morten uglum

Den norske kulturen til debatt

Kultur er ingen statisk størrelse. Kultur, eller samhandling mellom mennesker, er alltid flytende og alltid i endring.