Lite hyggelig av helsevesenet

Hva med dem som har en fysisk funksjonshemming?