Ta til fornuft

Formalistiske tolkninger av et regelverk må ikke få hindre skoleturer til konsentrasjonsleire.