• LEVEKÅR: At man selv ikke ser levekårsproblemer rundt seg betyr ikke at de ikke finnes, skriver artikkelforfatterne. FOTO: Scanpix

«Elendighetsforskning» på Sørlandet

Vi har større likestillings— og levekårsproblemer enn mange andre deler av landet. Endrer vi dette ved å kun fokusere på alt det positive som skjer i landsdelen?