• FOTO: Bjorvand, Jim Rune

Flytting av havna og utslipp

I lederen onsdag 5. juni står det at transportsektoren slipper ut mest CO2.