• Analysebyrået Menon har utarbeidet en rapport hvor man har slått fast at Arendal, Grimstad og Lillesand har hatt en kraftig økning i verdiskapningen etter at den nye E 18 ble åpnet i 2009, skriver artikkelforfatteren. FOTO: ARKIV

Lønnsomt å bygge nye veier

I dag avslutter Stortingets transport— og kommunikasjonskomité sitt besøk i agderfylkene. De nærmeste årene venter en tøff kamp for å posisjonere denne landsdelen i kampen om veibevilgningene.