• Yrkestrafikkforbundet tar nå til orde for felles innsats mot sosial dumping i transportnæringen. FOTO: SCANPIX

Norsk timelønn er en daglønn

Med mindre lønnsforskjellene mellom norske og utenlandske yrkessjåfører utlignes under arbeid i Norge, vil norsk transportnæring gradvis forvitre og dø hen.