Kvinnedagens paroler

Ja til fri abort – og Nei til legers reservasjonsrett – er parolene på årets kvinnedag.