Spørsmål til Kristiansands ordfører

KS (Kommunesektorens organisasjon) har kommet med krav om at lærerne skal arbeide inntil seks uker lengre, og at lærernes arbeidstakerorganisasjoner skal miste det vernet de i dag har i forhold til hvor mange timer undervisning man kan pålegges.