Trafikksikkerhet på Sømsveien

Onsdag gjorde samferdselsutvalget i Vest Agder fylkeskommune et vedtak som er stikk i strid med Regionplan Agder.