Vandalisering av Nodeviga

For noen år siden uttrykte daværende leder for fylkesmuseet i Vest-Agder – Jan Henrik Munksgaard – et ønske om at museet måtte få en egen maritim avdeling, hvor kystkulturen på Sørlandet med sine karakteristiske bygninger og miljøer kunne bli gjenskapt og gjort tilgjengelig for publikum på et egnet sted.