Flytteplaner og økonomi

Flytting av havna baserer seg på en sunn økonomi