• Kunnskapsminister Torbjørn Røe Isaksen sier han vil jobbe med både struktur og finansiering. Begge deler er viktige tema for Universitet i Agder. FOTO: SCANPIX

Bedre kvalitet i høyere utdanning

I dag er kvalitetsforskjellene i universitets— og høyskolesektoren for store, og regjeringen vil la kvaliteten avgjøre hvor mange høyskoler og universiteter Norge skal ha i fremtiden.