• Kristensionistenes viktigste anliggende i dag er å bidra økonomisk og moralsk til at bosettingen i de okkuperte landområdene på Vestbredden. Bildet viser en israelsk bosetting. FOTO: Kjartan Bjelland

Om kristensionisme, Israel og palestinere

I avisens debattspalter kan man stadig finne heftige motinnlegg dersom Israel kritiseres for ulovlig okkupasjon av palestinske områder eller rå brutalitet mot den palestinske befolkning.