• For å unngå at skatt i så fall må betales både i Norge og USA av samme inntekter, må skatteavtalen mellom landene anvendes. Skatteavtalen avgjør hvilket land som kan beskatte inntekt og formue tilhørende amerikanske statsborgere bosatt i Norge, skriver artikkelforfatterne. FOTO: NTB Scanpix

Amerikansk statsborger bosatt i Norge? USA vil vite hvem du er og hva du eier

Alle amerikanske statsborgere har etter amerikansk rett skatteplikt og selvangivelsesplikt til USA. Nå vil USA motta rapporter om amerikanske statsborgeres verdier i Norge.