• I 2015 er det klart for uførereformen, skriver artikkelforfatteren. Den vil gjøre det enklere og mer lønnsomt for uføre å erstatte trygd med arbeidsinntekt. FOTO: SCANPIX

Endelig lettere for uføre å jobbe

Rundt 5000 personer mellom 18 og 67 år er uføre i Kristiansand kommune.