• IMG_mobbing_1_1_HD50C7P.jpg FOTO: Illustrasjonsfoto: NTB Scanpix

Å høre til

Djupedalutvalget legger i dag frem sin utredning – NOU 2015: 2 Å høre til – virkemidler for et trygt psykososialt skolemiljø.