Rett til å tro noe upopulært

Varaordføreren i Kristiansand Jørgen Kristiansen har via Facebook kommentert et bilde som skal vise en etterligning av et ufødt barn ved ca. 12-ukersstadium.