Rett til hele og faste stillinger

Fagforbundet arbeider for at alle skal ha rett til å jobbe heltid.