Sprikende staur

Splittelsen i Sp er nå svært dyp. Trygve Slagsvold Vedum overtar et sønderrevet parti.